Tham quan hệ thống phòng thí nghiệm nuôi cấy mô Lan
Điền Lan Thôn Trang được trang bị phòng nuôi cấy mô thực vật hiện đại. Quý khách sẽ được trực tiếp tham quan quá trình cấy mô cũng như nuôi dưỡng cây giống trong phòng cấy mô.

Ngoài việc cung cấp giống cho vườn .Thì bộ phận phòng hí nghiệm còn nhận cung cấp giống theo đơn đặt hàng.

img_divider