Sẵn sàng phục vụ khi du khách có nhu cầu trải nghiệm xe lam trong đường làng và thuyền du lịch trên sông.

img_divider